חזון ומטרות

בישראל כיום קיימים חסמים שונים המונעים מאנשים עם מוגבלויות לקחת חלק בכל תחומי החיים בחברה: חינוך, תעסוקה, השכלה גבוהה ועוד. אנו פועלים לקדם חברה סובלנית ומכילה שבה אנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את הזכויות והיכולות שלהם בכל דרך שבה יבחרו מתוך כבוד, עצמאות ודיאלוג.  אנו פועלים מתוך תפיסה כי קיים רצף בתוך החברה בו לכל אדם יכולות וצרכים. אנו מאמינים כי קיים יתרון בחברה שקיימים בה שונויות ומגוון אנשים וכי יש מקום לכולם.

מטרות העמותה:

  • העצמה של צעירים עם מוגבלויות לחולל שינוי חברתי בתחום הנגישות וההכלה
  • קידום חברה נגישה ומכילה באמצעות חינוך והסברה
  • נתינת ידע וכלים לנגישות והכלה

אנו מאמינים כי באמצעות עבודה משולבת עם שלושת קצוות המשולש: קידום חברה נגישה, העצמת אנשים עם מוגבלויות באמצעים שונים ומתן כלים וידע לנגישות והכלה נוכל ליצור חברה שיש בה מקום לצמיחה ולערבות הדדית, מקום לכולם!