חומר חינוכי

עמותת מקום לכולם שמה לה למטרה לחולל שינוי תפיסתי בחברה הכוללת בנוגע לאנשים עם מוגבלויות העמותה בונה ומפעילה תוכניות חינוכיות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולהגברת המודעות כלפי נגישות.

לפניכם רשימה של חומרי למידה. ניתן  לצפות בחומרים, להוריד אותם ואף להדפיס אותם.