חברה נגישה לאנשים עם מוגבלויות

התוכנית החינוכית "יוצרים מקום לכולם – חברה נגישה לאנשים עם מוגבלויות" פותחה במטרה לעורר מודעות כלפי נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלויות ולקדם שינוי חברתי בתחום. התוכנית כוללת מפגשים והיכרות עם אנשים עם מוגבלויות מזוויות שונות ומעודדת את התלמידים לחולל שינוי בסביבתם הקרובה.

התוכנית מיועדת לתלמידי תיכון וחטיבות הביניים, עומדת בהלימה לנושאי הלימוד באזרחות ובנויה כהכנה למטלת הביצוע באזרחות וכלימודי העמקה לכיתות ט'.

מה בתוכנית?

  • מערכי שיעור בנושא האחר בחברה, חברה נגישה
  • לימוד דפי מקורות יהודיים בנושא האדם מאחורי המגבלה ובנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות.
  • מפגש והרצאה של אדם עם מוגבלות
  • פעילות הכוללת התנסות בקשיי נגישות
  • מפגש ודיאלוג עם צעירים עם מוגבלויות שונות.
  • "חקרשת" (לומדה אינטרנטית) בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות וכוללת בניית פרוייקט מקדם נגישות.

חלק מן הפעילויות והשיעורים יועברו על ידי צוות מדריכים מטעם העמותה שכולל גם מדריכים עם מוגבלויות שונות.

לפרטים ותיאום ניתן לפנות ל:    ציונה 0525857502     tziona@mlekulam.org.il