מקום לכולם – קידום שילוב בקהילה

עמותת מקום לכולם – קידום שילוב בקהילה (ע”ר) פועלת לקדם חברה נגישה שבה אנשים עם מוגבלויות יהיו שותפים מלאים במרקם החיים ויוכלו לממש את הזכויות והיכולות שלהם בדרך שבה יבחרו. את פעילות העמותה מובילה קבוצת מנהיגות של צעירים בשירות הלאומי המתמודדים עם אתגרים ומוגבלויות שונות.

קבוצת המנהיגות הצעירה פועלת במערכת החינוך בקרב אלפי תלמידים באמצעות העברת תכניות חינוכיות בנושא נגישות והכלה מערכי חינוך ומפגשים בלתי אמצעים מתקיימים גם בקבוצות משפיעות בחברה כמו מפקדים בצה"ל, מעסיקים, נותני שירות, רבני קהילות, סטודנטים לחינוך ועוד.

Homepage

 

שינוי תפיסתי בחברה הכוללת העצמת אנשים עם מוגבלויות מתן כלים לסביבה הקרובה